VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Talentis Agro Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: „Panasz tv.”) foglalt szabályok betartásának biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert  működtet. 

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A visszaélés-bejelentési rendszer lehetőséget ad annak bejelentésére, hogy ha a Társaság alkalmazottai, volt alkalmazottai, illetve a Társasággal szerződéses jogviszonyban állók a Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai szabályok, standardok, előírások (a továbbiakban együttesen: „Szabályok”) megsértését észlelik, vagy felszólaljanak, amikor olyan tevékenységet vagy viselkedést látnak, amelyről úgy érzik, hogy helytelen vagy nem felel meg a Társaság értékeinek. 

Visszaélésnek minősül minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a tulajdonos és a szervezet vezetői által meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől, és az azoknak megfelelő működéstől eltér. Visszaélést követ el az a személy, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy ne cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

A Társaság biztosítja, hogy a bejelentés formájától függetlenül (anonim, vagy nem anonim módon történő bejelentés esetén is) a bejelentőt védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle hátrányos intézkedés, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan információt közöl, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel). 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő azonosításához szükséges adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor anonim bejelentés esetén a Társaság él a Panasz tv. által biztosított jogával és mellőzi a bejelentés kivizsgálását.

Kérjük, hogy a bejelentésben szereplő kérdésekre a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal válaszoljon annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a Társaság tudomására hozzon, ezzel is elősegítve a minél hatékonyabb vizsgálat lefolytatását.

BEJELENTÉST TESZEK

  Anonim bejelentés lehetséges pl.: egyszer használatos e-mail címeket biztosító szolgáltatás használatával.


  Maximum 2000 karakter

  Kérjük, bármely az Ön birtokában lévő és a bejelentését alátámasztó dokumentumot (max. 3 darabot) csatolja be.
  Megengedett formátumok: JPG, PNG, HEIC, PDF, WORD 5 Mbyte méretig


  (A nyilatkozatok elfogadása kötelező.)

  Üzenetküldés

  Bauer Péter

  Gépüzemi divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Tímár Miklós

  Key Account Manager

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Barnáné Vitárius Márta

  Kereskedelmi igazgató

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Zimmermann István

  Növénytermesztési divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Szalóky Árpád

  Sertéságazati divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Magyar József

  Tejtermelési divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Katona László

  Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Fábián Roland

  Takarmányozási divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Csupászné Sánta Éva

  Árutojás-termelési divízióvezető

  * kötelező mező

  Üzenetküldés

  Adravecz Edit

  Vadgazdálkodási divízió

  * kötelező mező